Binance thành công đốt hơn 2 triệu BNB, tương đương với 676 triệu USD

0
802

Thông qua BNB Auto-burn, Binance đã làm xong thành công đợt đốt BNB hàng quý lần thứ 23. Ngày 14 tháng 4 năm 2023 sự kiện này đã được diễn ra,và đã chứng kiến 2.020.132,25 BNB (khoảng 676 triệu đô la) bị đốt cháy. Trong đấy, chương trình pioneer burn program đã đốt 656.0230123 BNB.

 

Binance đã giới thiệu một giao thức mới có tên là BNB Auto-Burn, nhằm tự động hóa quá trình đốt BNB. Nó bảo đảm rằng là một tỷ lệ BNB nhất định được đốt ở mỗi quý cho đến khi tổng nguồn cung BNB tụt xuống còn 100 triệu. Token gốc của Binance là BNB và việc đốt cháy hàng quý giúp duy trì lâu dài giá trị của nó bằng phương pháp giảm tổng nguồn cung và làm ra nhiều nhu cầu hơn trên thị trường.

ID giao dịch (Txid) đã xác nhận hành động này, và được Binance nói với mọi người trên website của mình.

Binance thành công đốt hơn 2 triệu BNB, tương đương với 676 triệu USD

Kể từ năm 2017 Binance đã tiến hành đốt BNB hàng quý. Và đây là lần đốt thứ hai mươi ba và đó cũng là một tín hiệu rất rõ ràng về cam đoan của sàn giao dịch về việc duy trì giá trị của BNB.Trước đây sàn giao dịch đã đốt hơn 20% tổng số nguồn cung, giúp tạo ra sự hiếm hoi của BNB trên thị trường.

Binance đã đang chú ý rằng phiên bản tiếng Anh của thông báo sẽ được ưu tiên sử dụng trong trường hợp có những sự khác biệt nào giữa bản gốc tiếng Anh và các bản dịch.

Nói tóm lại là, việc hoàn thành đốt BNB từng quý lần thứ 23 thông qua BNB Auto-Burn đó là một thành tựu vô cùng quan trọng đối với Binance. Nó chứng minh cam kết chắc chắn của sàn giao dịch BINANCE trong việc duy trì giá BNB và bảo đảm rằng nguồn cung của nó vẫn rất hiếm hoi. Với các việc giới thiệu giao thức Binance, BNB Auto-Burn sẵn sàng tiếp tục giảm tổng nguồn cung BNB cho đến khi nào chỉ còn đúng 100 triệu.