Bitcoin bứt phá cản 30.000$, điều gì sẽ xảy ra?

0
931

Ngày hôm nay 11/04 Bitcoin đã vụt lên trên vùng giá 30.000$ trong phạm vi hợp nhất trong 3 tuần. Dự kiến BTC sẽ tiếp tục tăng trong mô hình tăng giá dài hạn.

Triển vọng của BTC hàng tuần.

Vào tháng 6 năm 2022, sau khi dump và trạm đáy ở mức thấp nhất 15,4xx$, BTC đã bắt đầu một đợt phục hồi giá và hình thành vài phải của mô hình H&S (mô hình vai đầu vai) nghịch đải. Đây là một mô hình tăng giá điển hình, thường dẫn đến sự nghịch đảo của thị trường từ xu hướng giảm sang tăng.

Đúng như vậy, giá đã bứt phá lên 30.000$ trong tuần 13 (20/3/2023) với mô hình nến xanh (tăng giá) mạnh, Đánh dấu mô hình củ một đáy dàn hạn. Mô hình này được đánh giá có mục tiêu tăng đến 41.5xx$, mô hình này được tính bằng cách nối chiều cao các mô hình vào điểm bứt phá của nến. Mức giá này cũng trùng với vùng kháng cự lớn FIB thoái lùi 0,5-0,618 trong toàn bộ xu hướng giảm, nên có thể điểm đó sẽ là vài trò đỉnh mới nhất cho đợt tăng giá này.

Sau khi tăng giá mạnh, Lực mua của BTC đã giảm ở vùng cản nhẹ khoảng 28,8xx$ khoảng 3 tuàn trước khi tiếp tục xu hướng tăng giá. Đây được coi là một tín hiệu khá tích cực vì điều này cho ta thấy răng phe bò đang tiếp tục mua vào ở mức giá cao hơn, và xu hướng tăng có thể tiếp diễn thêm một thời gian dài nữa.

Vì vậy, Theo như dự tính giá BTC sẽ bứt phá lên vùng kháng cự tiếp theo là 32.xxx$ và tiến tới vùng kháng cự lớn hơn ở 41.5xx$

Sau khi bứt phá, giá đã chùn bước ở vùng kháng cự nhỏ 28,8k khoảng 3 tuần trước khi tiếp tục xu hướng tăng. Đây là một tín hiệu rất tích cực vì nó cho thấy rằng phe bò đang tích cực mua vào ở mức cao hơn và xu hướng tăng có thể tiếp diễn thêm một thời gian nữa.

Do đó, giá Bitcoin có khả năng sẽ bứt phá lên trên vùng kháng cự nhỏ tiếp theo ở $32k và tiến tới mục tiêu của mô hình ở $41,5k.

Dự theo chỉ báo RSI đã thể hiện tín hiệu ủng hộ tín hiệu này khi nằm gần vùng đang đóc lên và quá bán.

Bitcoin bứt phá cản 30.000$, điều gì sẽ xảy ra?

Biểu đồ BTC/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView

Kênh song song ngắn hạn của thị trường

Kể từ ngày 17 tháng 4, biểu đồ 4H cho thấy đang tăng trưởng lên trên theo mô hình một kênh song song.

Vì mô hình tăng giá này đã tồn tại hơn 23 ngày liên tiếp, nên sau khi bứt phá sẽ chuyển động rất mạnh. Vì vậy, Giá BTC có thể tiếp tục tăng trưởng theo mô hình cho đến mục tiêu ở mức 31.5xx$ mà không có bất kỳ đợt điều chỉnh giá nào nữa cả.

Ngoài ra, chỉ báo RSI cũng cho thấy sự ủng hộ tín hiệu này khi giá BTC đang nằm trong vùng quá bán mà chưa thấy có bất kỳ tín hiệu phan kỳ giảm giá nào cả.

Chỉ báo RSI ủng hộ khả năng này khi nằm trong vùng quá bán nhưng chưa tạo ra bất kỳ phân kỳ giảm giá nào.

Bitcoin bứt phá cản 30.000$, điều gì sẽ xảy ra?

Biểu đồ BTC/USDT khung 4 giờ | Nguồn: TradingView

Tổng kết

Triểu vọng giá cho thấy có khả năng nhất giá BTC sẽ tiếp tục hồi đến 32,000$ và tăng mạnh sau đó. Nếu dự đoán đúng, BTC sẽ bứt phá tới mức giá củ mô hình hai đầu vai ở giá 41,5xx$.

Tín hiệu tăng giá này sẽ có thể bị ảnh hưởng mạnh nếu giá BTC bất ngờ giảm và đảo chiều trở lại bên trong vùng cản. Điều này có thể khiến cho giá BTC gãy mạnh xuống dưới vùng tín hiệu và giảm dần về vùng hỗ trợ cũ là 25.xxx$