Cameron Winklevoss và Tyler bơm 100 triệu $ cho Gemini

0
946

Hai nhà đồng sáng lập sàn giao dịch Crypto Gemini Cameron Winklevoss và Tyler có trụ sở tại hoa kỳ, có thông tin là đã tự chi tiền túi của bản thân ra để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của sàn Gemini trong giao đoạn thị trường crypto bị suy thoái.

Bloomberg báo cáo vào ngày 10/4, cặp sinh đôi Winklevoss đã chủ động cho Gemini vay vốn 100 triệu $ sau khi đã nỗ lực huy động vốn từ các nhà đầu tư khác bên ngoài.

Cameron Winklevoss và Tyler bơm 100 triệu $ cho Gemini

Khoản vay được báo cáo được đưa ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý đang xem xét kỹ lưỡng các hoạt động của Gemini. Vào tháng 1, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã buộc tội Gemini, cũng như Genesis Global Capital, với việc cung cấp chứng khoán chưa đăng ký thông qua chương trình Earn của sàn giao dịch. Bộ Dịch vụ Tài chính New York cũng được cho là đã bắt đầu điều tra sàn giao dịch sau khi có báo cáo rằng nhiều người dùng Gemini tuyên bố tài sản trong tài khoản Earn của họ đã được FDIC bảo vệ.

Báo cáo đã cho thấy khoản vay được đưa ra trong hoàn cảnh các cơ quản quản lý đang đánh giá kỹ càng các hoạt động tiền ảo của sàn Gemin. Ủy bản chứng khoán và giao dịch hoa kỳ đã cáo buộc Genesis Global Capital, cũng như Gemini, với bằng chứng cung cấp chứng khoán mà không đăng ký thông qua chương trình Earn chuẩn quy tắc của sàn giao dịch. Bộ Dịch vụ Tài chính New York cũng đang có thông tin là đã bắt đầu điều tra sàn giao dịch này sau khi có nhiều thông tin rằng người dùng Gemini nói rằng tài sản trong tài sản của họ được bảo vệ bởi FDIC.

Sau khi nhận thông báo về các khoản phạt phải đóng, Tyler Winklevoss đã ctố cáo SEC phát hành ““vé đậu xe công nghiệp”, Thông báo rằng nhân viên của Gemini đã nói chuyện và đảm pháp với các cơ quan chức năng vào khoảng hơn 1 năm trước khi có thông tin về việc thực thi hành động. Khiếu nại này đã lập lại với sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase, CEo pháp lý của sàn thông tin thêm nhân viên củ họ đã gặp đại diện của SEC “Với số lượng hơn 30 lần trong vòng 9 tháng” nhưng vẫn có thông báo Wells.

Sau thông báo về các khoản phạt, Tyler Winklevoss đã cáo buộc SEC phát hành “vé đậu xe công nghiệp”, tuyên bố rằng nhân viên của Gemini đã đàm phán với cơ quan quản lý hơn một năm trước khi có hành động thực thi. Khiếu nại lặp lại với sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase, giám đốc pháp lý của sàn cho biết nhân viên đã gặp đại diện của SEC “hơn 30 lần trong 9 tháng” nhưng vẫn nhận được thông báo Wells.