Chỉ số CPI là gì? Tại sao CPI ảnh hưởng đến cryptocurrency và BTC phản ứng giá với CPI?

0
848
Chỉ số CPI (Chỉ số giá tiêu dùng) chính là một chỉ số thống kê được dùng nhằm để đo lường sự biến động của giá cả và sự đổi thay ở trong mức độ lạm phát của một rổ hàng hóa và dịch vụ một cách cố định.
Còn riêng đối với thị trường tài chính, chỉ số CPI cũng được các nhà đầu tư mong đợi cũng vô cùng nhiều nguyên nhân là vì nó chính là một yếu tố rất quan trọng để FED căn cứ vào đấy có thể quyết định được mức lãi suất từ đấy ảnh hưởng tới nguồn tiền. Tienao.com.vn sẽ cung cấp đầy đủ thông tin liên quan về chỉ số CPI ở trong bài viết này. Hãy cùng nhau tìm hiểu chi tiết nhé!
Xem thêm:

Chỉ số CPI là gì?

Chỉ số CPI (Consumer Price Index) chính là một thước đo vô cùng quan trọng cho biết sự thay đổi về giá cả của mỗi một giỏ hàng những mặt hàng và dịch vụ tiêu dùng trong một vùng ở trong một khoảng thời gian nhất định.

Thường thường sẽ dùng chỉ số CPI để nhận xét, đánh giá mức độ giảm hoặc tăng của mức giá và lạm phát ở trong nền kinh tế. Tính toán chỉ số CPI được dựa vào mức giá của những mặt hàng tiêu dùng, gồm có năng lượng, giáo dục, vật liệu xây dựng, dịch vụ y tế và thực phẩm đồng thời còn nhiều hơn nữa.

Các nhà quản lý tài chính, các nhà kinh tế, chính phủ thường hay dùng CPI nhằm để có thể theo dõi được mức độ giảm hoặc tăng của lạm phát và giá cả, từ đấy trở đi đưa ra những quyết định liên quan về chính sách kinh tế và tiền tệ.

Chỉ số CPI là gì? Tại sao CPI ảnh hưởng đến cryptocurrency và BTC phản ứng giá với CPI?

Top 8 mặt hàng tiêu dùng phổ biến để tính chỉ số CPI. Nguồn: Investopedia.

Ở một số các quốc gia, thường thì chỉ số CPI được công bố và tính toán bởi cơ quan chính phủ có nhiệm vụ và trách nhiệm thống kê và quản lý kinh tế. Sau đây chính là một vài thí dụ là: Tổng cục Thống kê tại Trung Quốc, Cục Thống kê Tổng hợp tại Việt Nam, Văn phòng Thống kê Quốc gia tại Anh…

Chỉ số CPI là gì? Tại sao CPI ảnh hưởng đến cryptocurrency và BTC phản ứng giá với CPI?

Trụ sở của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ.

Ý nghĩa của chỉ số CPI

Ý nghĩa của chỉ số CPI (Consumer Price Index) gồm có:Đo lường mức độ tăng giảm giá cả, đưa ra các quyết định về chính sách tiền tệ, đánh giá mức độ lạm phát, so sánh mức độ tăng giá cả giữa các quốc gia, đưa ra các quyết định đầu tư.

 • Thứ nhất: Đo lường mức độ tăng giảm giá cả

Chỉ số CPI chính là một thước đo vô cùng quan trọng cho thấy mức độ giảm và tăng giá cả những dịch vụ và mặt hàng tiêu dùng ở trong khoảng thời gian nhất định, trong một địa bàn nhất định. Nó đã giúp cho các chính phủ, người tiêu dùng và những nhà quản lý tài chính nhận xét và đánh giá mức độ tác động của lạm phát tới giá cả của những dịch vụ và mặt hàng.

 • Thứ 2: Đưa ra những quyết định liên quan về chính sách tiền tệ

Chỉ số CPI chính là một trong số các yếu tố vô cùng quan trọng, không thể thiếu, được dùng nhằm để nêu ra được những quyết định đúng đắn liên quan về chính sách tiền tệ bởi những cơ quan quản lý kinh tế. Những cơ quan này cũng có thể quyết định tăng lãi suất nếu CPI tăng cao hay là giảm đi sự tiền tệ ở trong một nền kinh tế để có thể kiềm chế lạm phát.

 • Thứ 3: Nhận xét và đánh giá mức độ lạm phát

Ngoài ra chỉ số CPI cũng được dùng để nhận xét, đánh giá mức độ lạm phát ở trong nền kinh tế. Ví dụ nếu như mà CPI tăng một cách chóng mặt, việc này cũng có thể cho thấy rằng mức độ lạm phát hiện đang tăng trưởng, và nhà quản lý tài chính và các chính phủ đều có thể áp dụng những biện pháp để có thể bảo vệ giá trị của tiền tệ và kiềm chế lạm phát.

 • Thứ 4: So sánh mức độ tăng giá cả giữa những quốc gia

Bên cạnh đó chỉ số CPI còn cho phép so sánh mức độ nâng giá cả giữa những quốc gia, nhằm có thể giúp cho họ nhận xét và đánh giá nền kinh tế, mức độ phát triển kinh tế và tình hình lạm phát của những quốc gia.

 • Đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn

Chỉ số CPI còn có thể được dùng để nêu ra những quyết định đầu tư. Nếu như mà CPI tăng vô cùng mạnh, thì góp vốn, đầu tư vào những khoản đầu tư vốn không bao giờ tăng giá đủ độ nhanh để có thể đáp ứng được với tình hình lạm phát. Đổi lại, nếu như mà CPI giảm, những khoản đầu tư vốn có thể nâng giá sẽ trở nên cuốn hút, hấp dẫn nhiều hơn.

Cách tính và đọc kết quả chỉ số CPI

Công thức tính chỉ số CPI

Chỉ số CPI là gì? Tại sao CPI ảnh hưởng đến cryptocurrency và BTC phản ứng giá với CPI?Công thức tính chỉ số CPI.

Sau đây chính là công thức để có thể tính chỉ số CPI:

Chỉ số CPI bằng (Giá trung bình ở trong thời gian hiện tại / Giá trung bình trong thời gian trước đó) sau đó nhân cho 100

Nếu như mà chúng ta muốn có thể tính được chỉ số CPI trong năm 2022 so với năm 2021. Thì chúng ta sẽ cần phải có những bước dưới đây: Hãy cùng tìm hiểu chi tiết nhá!

 • Bước 1: Xác định dịch vụ tiêu dùng và rổ hàng hóa cố định: Trước hết, phải xác định được rõ những dịch vụ và mặt hàng mà bạn muốn tính toán CPI. Thí dụ: giáo dục, thực phẩm, y tế, giao thông, nhà ở,… Sự việc này phải dựa vào mục tiêu và phạm vi của chỉ số CPI.
 • Bước 2: Xác định rõ trọng số: Gán trọng số cho mỗi một dịch vụ hoặc mặt hàng ở trong rổ tiêu dùng, phụ thuộc vào tầm quan trọng của chúng đối với những người sử dụng. Sau đây chính là thí dụ: nếu như mà thực phẩm chiếm tới 30 phần trăm trong tổng chi tiêu của hàng tháng, thì tức là nó sẽ có trọng số là 0.3.
 • Bước 3: Xác định được mức giá ở trong năm cơ sở: Lựa chọn một năm cơ sở để đem ra so sánh giá. Thí dụ, lựa chọn năm 2020 để làm năm cơ sở.
 • Bước 4: Thu gom dữ liệu giá cả: Thu thập tất cả các thông tin liên quan về giá cả của mỗi một dịch vụ hoặc mặt hàng ở trong kho tiêu dùng cho cả 2 năm đó chính là năm 2021 và năm 2022.

Ví dụ cụ thể

Sau lúc có những trọng số và giá trị, áp dụng công thức nhằm để tính toán chỉ số CPI. Bước này gồm có:

 • A. Nhân giá của mỗi một dịch vụ hoặc mặt hàng ở trong năm hiện nay với trọng số tương ứng.
 • B. Nhân giá của mỗi một dịch vụ hoặc mặt hàng trong năm cơ sở với trọng số tương ứng.
 • CPI = (Tổng kết quả từ bước A) / (Tổng kết quả từ bước B) sau đấy nhân 100

Thí dụ: Nếu như ở trong rổ tiêu dùng chúng ta có 3 mặt hàng: giao thông (trọng số 0.3), thực phẩm (trọng số 0.3) và cuối cùng là nhà ở (trọng số 0.4). Chúng ta bắt đầu thu thập các dữ liệu giá của những mặt hàng này cho 2 năm đó chính là năm 2021 và năm 2022.

Thứ nhất: Giá của mặt hàng ở trong năm 2021 là:

 • Nhà ở là 500 USD
 • Thực phẩm là 100 USD
 • Giao thông là 200 USD

Tổng là 800 USD

Thứ 2: Giá của mặt hàng ở trong năm 2022:

 • Giao thông là 220 USD
 • Thực phẩm là 120 USD
 • Nhà ở là 550 USD

Tổng là 890 USD

Áp dụng công thức, ta có:

 • CPI = ((120 x 0.3) + (550 x 0.4) + (220 x 0.3)) / ((100 x 0.3) + (500 x 0.4) + (200 x 0.3)) x 100
 • CPI = (36 + 220 + 66) / (30 + 200 + 60) x 100
 • CPI = 322 / 290 x 100
 • CPI ≈ 111.03

Tóm lại chỉ số CPI cho năm 2022 so với năm 2021 là tầm khoảng 111.03.

Đọc kết quả chỉ số CPI

Bạn cũng có thể diễn giải và phân tích kết quả sau khi tính toán chỉ số CPI để có thể hiểu được sự đổi thay ở trong mức độ lạm phát và những tác động của nó tới mức giá sử dụng.

Ví dụ nếu như mà chỉ số CPI nhiều hơn 100, cũng có nghĩa với việc là so với năm cơ sử thì giá cả tiêu dùng đã tăng. Thí dụ, nếu như CPI là 111.03, thì tức là so với năm 2021 thì giá cả tiêu dùng đã tăng tầm khoảng 11.03%.

Bên cạnh đó nếu như chỉ số CPI mà ít hơn 100, có nghĩa là so với năm cơ sở thì giá cả tiêu dùng đã sụt giảm.

Nếu như mà chỉ số CPI càng nhiều sự ảnh hưởng đến đời sống tiêu dùng càng lớn và mức độ lạm phát càng cao.

Chú ý rằng thí dụ ở phía bên trên cũng chỉ là một thí dụ giả định mà thôi và đồng thời chỉ được sử dụng để minh họa ra cách tính toán chỉ số CPI. Nhưng mà ở trong thực tế, quy trình có thể phân tích chính xác hơn và yêu cầu dữ liệu chi tiết hơn và phức tạp hơn.

Chỉ số CPI là gì? Tại sao CPI ảnh hưởng đến cryptocurrency và BTC phản ứng giá với CPI?

Chỉ số CPI của Hà Nội vào tháng 2/2023. Nguồn: Tuổi trẻ.

Tác động của chỉ số CPI đến thị trường

Tác động của chỉ số CPI đến kinh tế truyền thống

CPI cũng có thể gây ảnh hưởng vô cùng nhiều tới chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương và đặc biệt đó chính là việc tùy chỉnh lãi suất. Ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất nếu CPI tăng để giữ cho giá ổn định và có thể kiềm chế lạm phát. Đổi lại, nếu như mà CPI giảm thì ngân hàng trung ương cũng có thể giảm đi lãi suất nhằm để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Chỉ số CPI là gì? Tại sao CPI ảnh hưởng đến cryptocurrency và BTC phản ứng giá với CPI?

Biểu đồ tương quan lãi suất và chỉ số CPI. Nguồn: GZERO.

Việc này khớp 100% với khoảng thời gian vừa qua khi toàn cầu vừa mới phải trải qua một dịch vô cùng đáng sợ đó là dịch Covid-19. Chính phủ đã phải hạ lãi suất để có thể cứu những doanh nghiệp, tạo sức mạnh cho người dân chi trả và đồng thời khôi phục nền kinh tế. Tuy vậy nhưng việc này cũng đã tạo ra một khoảng thời gian tiền rẻ làm cho giá cả của tài sản tăng mạnh lên khá là nhiều bắt đầu từ lúc đấy dẫn tới lạm phát.

Vì thế cho nên, FED đã tăng lãi suất liên tục từ mốc 0.25% vào tháng 2 năm 2022 cho tới thời điểm hiện tại là tháng 5 năm 2023 với một mức lãi suất đó chính là 5.25% để có thể kìm hãm lạm phát. Theo như là những dự kiến của những chuyên gia lâu lăm, thì đây cũng có thể đã là một khu vực vô cùng đỉnh của lãi suất. Tuy là vậy nhưng mà theo FED cho biết  nếu như lạm phát không giảm thì sẽ không sớm hạ lãi suất.

Tác động của chỉ số CPI đến thị trường Forex

CPI cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới tỷ giá tiền tệ. Nếu như mà CPI tăng, thì có nghĩa là đồng tiền của một quốc gia cũng có thể trở nên hấp dẫn, cuốn hút hơn đối với những những nhà đầu tư và nhà đầu nước ngoài, đồng thời dẫn tới việc tăng giá lên của đồng tiền đấy. Nhưng mà đổi lại, nếu như mà CPI giảm thì đồng tiền của một quốc gia cũng có thể sẽ trở nên ít giá trị và kém hấp dẫn, cuốn hút hơn, việc đó sẽ dẫn tới sự suy giảm mạnh giá trị của đồng tiền đấy.

Tác động của chỉ cố CPI đến thị trường hàng hóa

CPI cũng có thể sẽ gây ảnh hưởng khá là nhiều tới mức giá của hàng hoá. Vận chuyển các sản phẩm và chi phí sản xuất sẽ tăng nếu như mà CPI tăng, dẫn tới sự nâng mức giá của hàng hoá. Đổi lại, nếu như mà CPI giảm, thì chi phí vận chuyển hàng hóa và sản xuất cũng có thể sụt giảm việc đó dẫn tới sự giảm giá của hàng hoá.

Tác động của chỉ cố CPI đến thị trường Crypto

Thị trường BTC và crypto ở thời điểm hiện tại có phản ứng khá là nhiều đối với tin tức công bố chỉ số CPI. Thường thường thì sẽ có 2 trường dưới đây: Hãy cùng nhau tìm hiểu chi tiết nhé!

 • Trường hợp thứ nhất: Chỉ số CPI đã tăng cao hơn so với dự kiến => cơ sở của FED có gia tăng nhiều lãi suất => Lôi dòng tiền thoát ra khỏi thị trường rủi ro, không an toàn => Mức giá bitcoin phản ứng sụt giảm.

Chỉ số CPI là gì? Tại sao CPI ảnh hưởng đến cryptocurrency và BTC phản ứng giá với CPI?

Phản ứng giá của Bitcoin và chỉ số CPI.
 • Trường hợp thứ 2: chỉ số CPI so với dự tính đã thấp hơn => cơ sở của FED hoàn toàn giữ nguyên hay là giảm ít lãi suất => Dòng tiền chạy vào thị trường vô cùng rủi ro giống ý như là cryptocurrency không khác một tí nào=> Mức giá bitcoin phản ứng tăng.

Cho dù thế nhưng mà ở trong năm 2022 và năm 2023 vừa qua, thị trường đã không có cơ sở để có thể hy vọng FED rằng sẽ giảm đi lãi suất mà chỉ có tăng nhẹ (thường thường là sẽ tăng khoảng 0.25 phần trăm) hoặc nếu như mà tăng nhiều (thì từ 0.75% trở lên). Vì thế cho nên, ở một vài trường hợp đặc biệt giá BTC vẫn tăng khi mà FED tăng lãi suất ít hơn hy vọng của thị trường.

Chỉ số CPI là gì? Tại sao CPI ảnh hưởng đến cryptocurrency và BTC phản ứng giá với CPI?

Phản ứng giá của Bitcoin và chỉ số CPI.

Chỉ số CPI có phải là chỉ báo cho xu hướng của Bitcoin?

Thông báo tin tức liên quan về chỉ số CPI chính là thông tin vô cùng quan trọng đối với thị trường tài chính truyền thống hơn hết là còn có tác động tới mức giá của BTC ở tại một thời điểm nhất định. Tuy vậy, nhưng thực tế khác hoàn toàn lần đầu tiên chỉ số này chỉ được nhắc tới vào giữa năm 2021 bởi những trang báo lớn. Còn lúc trước đấy, giá Bitcoin cũng không có phản ứng tuy là chỉ số CPI có được thông báo nguyên nhân là vì cộng đồng ở trong thị trường không để ý tới tin này một chút nào.

Như thế, chỉ số CPI liệu có tác động thực sự tới xu hướng của BTC hay là không? Hay đơn giản nó cũng chỉ là một kế hoạch, thủ thuật của những trang truyền thông nhằm để hợp pháp hoá đường giá của BTC khi có thông tin, tin tức hiện ra.

Sự việc lần này hơi giống với tin tức “Tether in USDT” ở trong khoảng thời gian năm 2019 tới năm 2020, giá của BTC và thị trường ngay lập tức tăng trưởng một cách chóng mặt khi có tin tức Tether phát hành thêm USDT. Tuy vậy nhưng mà tin tức này ở trong thời điểm hiện tại ( năm 2021 tới năm 2023) không còn tác động tới giá của Bitcoin một chút nào nữa.

Vì thế cho nên chúng ta cũng có thể nói rằng là chỉ số CPI đã từng có tác động tới thị trường crypto nhưng mà chỉ là ở trong thời gian rất ngắn và nó gây ảnh hưởng vô cùng nhiều tới những nhà giao dịch mà ngắn hạn. Còn riêng ở trong xu hướng dài hạn, chỉ số CPI đáng lẽ phải được kết hợp với nhiều chỉ số khác nhằm để có thể có thêm được một góc nhìn rõ ràng hơn, khách quan hơn.

Đối với những nhà đầu tư dài hạn, thì mình khuyên thật các bạn là nên chú ý, quan tâm nhiều hơn về:

 • Thứ nhất: Tất cả các thông tin có liên quan tới dòng tiền và lãi suất của FED.
 • Thứ 2 đó là: Sự phát triển của thị trường DeFi và Crypto nói chung.
 • Và cuối cùng đó chính là xu hướng phát triển của BTC (thí dụ: Bitcoin Finance).

Đây chính là một vài yếu tố trực tiếp tác động tới giá của BTC nhiều hơn số với chỉ số CPI.

Hạn chế của CPI

Mình công nhận một điều rằng là chỉ số CPI chính là một trong các chỉ số vô cùng quan trọng nhằm để nhận xét, đánh giá dịch vụ tiêu dùng và mức độ lạm phát và sự tăng giá của hàng hóa, tuy nhiên thì nó cũng sẽ có một vài hạn chế là:

 • Hạn chế thứ nhất là: không phân biệt giữa những người nghèo và người giàu hoặc là giữa các khu vực địa lý, không thể phản ánh toàn bộ đầy đủ những sự khác biệt giữa các nhóm dân số: CPI được đưa ra bằng cách tính toán trung bình giá của toàn bộ các mặt hàng tiêu dùng.
 • Hạn chế thứ 2 là: Không đưa ra đúng chất lượng sản phẩm: CPI giúp chúng ta đo lường sự thay đổi liên quan về giá cả, nhưng mà nó đã không nhận xét chất lượng của sản phẩm. Tuy là giá cả của mỗi một sản phẩm cũng có thể tụt xuống, nhưng mà chất lượng của sản phẩm đó khác hoàn toàn so với giá cả nó có thể giảm đi, và đổi lại.
 • Hạn chế thứ 3 là: Không phản ánh bất cứ một sự thay đổi nào liên quan về sở thích tiêu dùng: CPI tính toán mức giá trung bình của tất cả những mặt hàng tiêu dùng, tuy vậy, nhưng mà sở thích tiêu dùng của người tiêu dùng cũng có thể thay đổi hoàn toàn theo thời gian.
 • Hạn chế cuối cùng đó chính là không phản ánh sự thay đổi của giá cả quốc tế: CPI tính toán mức giá của tất cả những mặt hàng tiêu dùng ở trên thị trường nội địa, tuy nhiên thì đã không phản ánh sự thay đổi của giá cả quốc tế. Tới lúc giá cả quốc tế mà thay đổi hoàn toàn, thì những mặt hàng xuất khẩu và nhập khẩu cũng đều thay đổi theo nó, việc này cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới chỉ số CPI.

Bên cạnh đó, mọi người cũng có thể tìm hiểu chi tiết thêm những bài viết khác liên quan tới tài chính truyền thống.