CTO David Schwartz đã giải đáp chiến lược prefund của Ripple đối với XRP

0
900

CEO công nghệ Ripple David Schwartz đã làm ra rõ các chiến lược prefund (cấp vốn trước) của công ty cho XRP, một vấn đề hiện đang chính là nhân vật chính của những cuộc tranh luận mới đây.

Đáp lại một chủ đề bàn luận về tài khoản nostro/vostro của Ripple và việc prefund, Schwartz đã giải thích rằng là thay vì prefund ở tất cả thị trường, thì khách hàng cũng có thể prefund chỉ ở riêng trong một tài khoản và thực hiện trả tiền cho bất cứ thị trường đích ODL nào.

CTO David Schwartz đã giải đáp chiến lược prefund của Ripple đối với XRP

Schwartz cũng đã nhấn mạnh rằng tính linh hoạt của hệ thống Ripple, đã nói rằng khách hàng cũng có thể giữ tiền ở trong tài sản yêu quý của họ và trả tiền bằng một tài sản khác.

Ông đã nhấn mạnh cái sự khác nhau hoàn toàn giữa cái việc gửi prefund MXN để thực hiện thanh toán USD->MXN so với USD để có thể thực hiện thanh toán USD->MXN.

Cái tính linh hoạt này đã cho phép người sử dụng có nhiều quyền để có thể kiểm soát hơn đối với cái số tiền mà họ có và giảm đi yêu cầu về nhiều tài khoản được prefund.

Về tùy chọn hạn mức tín dụng, Schwartz đã xác nhận rằng là Ripple cũng có thể prefund cho những tài khoản bằng phương pháp dùng XRP của chính họ với chi phí hầu như là bằng không.

Tuy vậy, công ty đã chấp nhận một số những rủi ro tín dụng. Ở Trong cái trường hợp này, trách nhiệm được đổi sang công ty và Ripple vì họ cung cấp vốn prefund bằng XRP nên phải chịu một khoản chi phí.

Tuy là Ripple đã chấp nhận một số rủi ro tín dụng, nhưng mà Schwartz đã thừa nhận rằng là sẽ có một số rủi ro khác là người sử dụng sẽ không trả chi phí cho công ty để mà mua XRP, đặc biệt là nếu như tiền của khách hàng đã được giữ bởi một ngân hàng đã phá sản hoặc là thất bại vì một số lý do.