FTX sẽ nhận cả Bitcoin và Dogecoin bao gồm tất cả tài sản của giao thức ren.

0
881

Do công ty tiền điện tử đang bị vây khốn FTX Trading kiểm soát nên tất cổ phiếu và tài sản của ren protocol sẽ được đổi sang ví lạnh.

Để bảo vệ ‘ trước khả năng cơ sở hạ tầng  và hệ thống bị đóng cửa’ Ren đã tiết lộ rằng FTX trước đây đã chỉ đạo giao thức chuyển hết tất cả tài sản sang ví của con nợ. Ren thông báo rằng, tất cả những tài sản này sẽ được lưu trữ trên các ví tiền ảo khác nhau, tách biệt với các ví được dùng cho các con nợ khác.

FTX sẽ nhận cả Bitcoin và Dogecoin bao gồm tất cả tài sản của giao thức ren.

Ren đã cho phép người dùng đổi các token, ví dụ như ether(ETH), dogecoin (DOGE) và bitcoin (BTC) giữa các blockchain không giống nhau và thay đổi thành một trong các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) và trở nên phổ biến nhất trong đợt nâng giá năm 2021.

Alameda Research ( công ty thương mại do trùm lừa đảo Sam Bankman-Fried) đã kiểm soát được  Giao thức, và được mua lại vào tháng 2 năm 2022 – bắt đầu sự khởi đầu cho sự kết thúc của Ren.

Ren Protocol thông báo rằng họ đã bị ảnh hưởng bởi quy trình tố tụng Chương 11 của FTX Group vào tháng 11 và không còn đủ tài chính để tồn tại sau năm 2022 cho phiên bản trước đấy của dịch vụ. Vào thời điểm đấy, Ren tiết lộ rằng họ sẽ cố gắng “đảm bảo nguồn vốn bổ sung” để bảo đảm việc phát hành và phát triển ‘Ren 2.0’, vốn sẽ 100% độc lập với bất kỳ mối quan hệ nào với FTX.

 Kể từ tháng 1 năm 2023, các nhà phát triển không phát triển thêm Ren 2.0, khi Ren bỏ phiếu  cộng đồng quản trị nhằm giúp tài trợ cho một Ren Foundation mới sẽ đánh giá tương lai của nền tảng.