Sau đây là lý do vì sao Cardano (ADA) có thể bay thêm 36% nữa

0
925

Sự kết thúc của xu hướng giảm dài hạn đã được cardano (ADA) đánh dấu  và đang trong quá trình xác thực sự đổi chiều sang tăng.

Dạo gần đây, những phòng thí nghiệm phát triển chú ý vào IOG, blockchain Cardano, đã phát hành Lace – ví gốc đầu tiên của họ cho mạng Cardano.

Triển vọng hàng tuần

Vào 15 tháng 11 năm 2021 giá Cardano (ADA) đã giảm bên dưới đường MA 20 tuần kể từ lúc phá vỡ xuống dưới nó. Trong thời gian này, nó đã đạt ở mức thấp nhất là $0,24 vào cuối tháng 12 năm 2022 trước khi bắt đầu đợt tăng trưởng hiện tại.

Đợt tăng trưởng này đã giúp giá đột  phá lên trên đường MA 20 tuần và xem lại vùng kháng cự ngang $0,42. Mặc dù đã không được chấp nhận, nhưng trong việc lật đường MA, ADA đã thành công là trợ giúp sau khi tạo phá vỡ không phải thật trong tuần từ 6 đến 13 tháng 3 (vòng tròn màu đỏ).Hoạt động này cũng đã giúp ADA tạo ra được một đáy cao hơn đầu tiên, đánh dấu sự chấm hết của xu hướng giảm.

Bây giờ nó đang trong quá trình đột phá lên trên các vùng kháng cự $0,42. Nếu như mà thành công, việc đó sẽ xác nhận rằng xu hướng đã đổi chiều từ giảm sang tăng. $0,6 là mục tiêu tiếp theo, đánh dấu mức phục hồi 36% từ mức giá hiện tại.

Chỉ báo RSI trong các tuần ủng hộ khả năng đột  phá khi tạo ra một cấu trúc tăng và nằm trên 50.

Sau đây là lý do vì sao Cardano (ADA) có thể bay thêm 36% nữa

Biểu đồ ADA/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView

Mô hình vai đầu vai

Biểu đồ các ngày cho chúng ta thấy rằng là ADA đã hoàn thành mô hình vai đầu vai nghịch đảo với một nến nhấn chìm gia tăng vào ngày 13 tháng 4. Sự đột phá này được khối lượng giao dịch lớn hỗ trợ nên bứt phá là rất hợp lí.

$0,6 là mục tiêu của mô hình này, đã được tìm thấy bằng phương pháp nối chiều cao của mô hình vào điểm bứt phá.

Tại vì mục tiêu của mô hình giống với vùng kháng cự dài hạn ở $0,6, nên giá ADA rất có thể sẽ tăng lên tới mức này trước khi  mà có bất kỳ đợtchỉnh sửa đáng kể nào.

Sau đây là lý do vì sao Cardano (ADA) có thể bay thêm 36% nữa

Biểu đồ ADA/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Kết luận

Hy vọng có khả năng nhất cho thấy rằng giá ADA sẽ giữ mức độ tăng tới $0,6. Quan niệm này sẽ bị vô hiệu khi giá tạo phá hủy giả bên trên vùng kháng cự $0,42.