Sau hợp nhất thì liệu ripple(XRP) có tiếp tục tăng?

0
886

Đánh giá kỹ thuật từ khung thời gian từng ngày đã cho thấy rằng giá XRP đã được củng cố sau khi đạt được mức cao hàng năm vào ngày 29 tháng 3. Sau khi giá bị từ chối bởi vùng kháng cự $0,530 thì quá trình hợp nhất đã bắt đầu. Tuy vậy, có những dấu hiệu cho biết là giá có thể sớm tiếp tục chuyển động đi lên.

Sau hợp nhất thì liệu ripple(XRP) có tiếp tục tăng?

Triển vọng hàng ngày

kể từ khi bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần vào ngày 21 tháng 3,thì XRP đã tăng mạnh dẫn tới mức cao hàng năm nói trên. cho dù vậy thì giá đã giảm xuống dưới vùng $0,530 ngay sau đấy, nhưng không thấy  sự phân kỳ sale nào trong chỉ báo RSI. Tuy vậy, vào ngày 5 tháng 4 vùng này đã từ chối giá XRP để tạo ra một bấc dài bên trên.

nó có thể tăng lên mức kháng cự dài hạn tiếp theo ở $0,650 nếu tiền điện tử bùng nổ. Ở một mặt khác,  nó cũng có thể giảm xuống mức hỗ trợ gần nhất là $0,425, nếu giá bị từ chối.

Sau hợp nhất thì liệu ripple(XRP) có tiếp tục tăng?

Biểu đồ XRP/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Đếm sóng

Xem xét kỹ lưỡng về số lượng sóng và chuyển động giá từ khung thời gian 12 giờ thì sẽ thấy là giá XRP hiện tại đang ở sóng bốn của một xung lực tăng năm sóng (màu trắng). việc này đưa ra dự đoán nâng giá trong tháng tư, cho thấy rằng nó có thể đột phá lên trên vùng kháng cự $0,525 và tiến đến $0,650. Bên cạnh việc là một vùng kháng cự ngang, đây là mức FIb mở rộng 2,61 của sóng một (màu trắng).

Tam giác đối xứng ngắn hạn là một mô hình có khả năng cao nhất để hoàn thành sóng điều chỉnh. Giá XRP đã bật lên từ điểm hợp lưu giữa mức hỗ trợ fib thoái lui 0,382( màu đen) và đường hỗ trợ của tam giác vào ngày 3 tháng 4 (biểu tượng màu xanh lá cây). vậy nên,  cũng có thể đó là điểm thấp nhất của sự điều chỉnh và một đột phá sẽ sớm xảy ra sau đấy.

Sau hợp nhất thì liệu ripple(XRP) có tiếp tục tăng?

Biểu đồ XRP/USDT khung 12 giờ | Nguồn: TradingView

Nhưng, nếu giá tụt xuống dưới mức cao nhất của sóng 1 ở $0,433 (đường màu đỏ), giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ $0,350 và kịch bản này sẽ bị vô hiệu.