Số lượng BTC Ordinals đã được đúc tăng vọt cho dù là khối lượng giao dịch đã chạm ở mức thấp nhất

0
850

Ở trong thế giới tiền ảo, những buồn vui là một điều hết sức là bình thường và việc tương đương cũng đã được thấy ở trong trường hợp của Bitcoin Ordinals. Sau khi mà đã phải trải qua một đợt sụt giảm trong vòng nửa tháng, số lượng chữ khắc BTC Ordinals dạo mới đây đã tăng trở lại . Theo như báo cáo do Dune.com cung cấp, vào hôm 22 tháng 4, tất cả có tổng cộng gần 99.700 chữ khắc đã được đúc, đánh dấu cho một mức cao kỷ lục.

Ở trong tổng số chữ khắc đã được đúc, văn bản đã được đúc chiếm 78%, việc này đã cho thấy rằng cái mức độ phổ biến của chữ khắc văn bản đối với người sử dụng. Sự tăng trưởng số lượng chữ khắc được đúc này cũng có thể là do ngày càng nhiều sự quan tâm của mọi người tới thị trường tiền ảo, và đặc biệt đó chính là BTC. Những nhà đầu tư hiện tại đang tìm kiếm phương pháp đầu tư vào Ordinals và BTC cung cấp cho họ một cách độc đáo để có thể làm cái việc đấy.

Số lượng BTC Ordinals đã được đúc tăng vọt cho dù là khối lượng giao dịch đã chạm ở mức thấp nhất

Nguồn: Dune.com

Ngoài cái sự tăng trưởng về số lượng chữ khắc đã được đúc, khối 786649 dạo mới đây nhất đã dành được ở mức cao mới, với 4.577 chữ khắc đã được khắc trong một block duy nhất.  Việc này càng củng cố thêm vị trí của BTC Ordinals ở trên thị trường tiền ảo.

Số lượng BTC Ordinals đã được đúc tăng vọt cho dù là khối lượng giao dịch đã chạm ở mức thấp nhất

Nguồn: Dune.com

Tuy vậy, không phải là tất cả mọi thứ đều là tin tốt vì khối lượng giao dịch của thị trường thứ cấp bình thường đã ở mức thấp nhất ở trong hai tháng. Cái việc này cũng có thể là do thị trường vẫn hiện đang hồi phục sau cái đợt bị sụt giảm mới gần đây và những nhà đầu tư hiện tại vẫn còn đang đắn đo khi mà đầu tư vào thị trường thứ cấp.

Tuy là khối lượng giao dịch ít, nhưng mà sự tăng trưởng số lượng chữ khắc được đúc chính là một dấu hiệu vô cùng tích cực cho thị trường tiền ảo. Bitcoin Ordinals đã cung cấp một cách sáng tạo và độc đáo để các nhà đầu tư đầu tư vào BTC và cái sự phổ biến ngày một tăng của chữ khắc văn bản giữa các người sử dụng càng củng cố thêm vị thế của nó ở trên thị trường.

Nói chung, sự tăng trưởng mới đây về số lượng chữ khắc BTC Ordinals đã được đúc chính là một sự phát triển vô cùng tích cực cho thị trường tiền ảo. Nó đã cho thấy rằng là những nhà đầu tư vẫn còn để ý tới việc đầu tư vào BTC và những tính năng độc đáo đã được cung cấp bởi BTC Ordinals đã tiếp tục thu hút sự chú ý của họ. Tuy vậy, khối lượng giao dịch thấp ở trên thị trường thứ cấp đã cho thấy rằng là nhà đầu tư hiện vẫn phân vân và thị trường cần phải có thời gian để có thể phục hồi toàn bộ.