Với những phát triển mới này optimism liệu có thể cạnh tranh trong cuộc đua layer 2 này không.

0
775

Mặc dù ngay từ lúc ban đầu sau thiết lập sự hiện diện thống trị trong lĩnh vực layer 2 (L2) khi tham gia vào thị trường, hiệu suất của Optimism kể từ đó đã bị các giao thức khác như   Arbitrum và Polygon vượt qua trong nhiều lĩnh vực khác .

Món quà Magi

Optimism có thể đã tác động tích cực đến giao thức về việc bổ sung Magi vào . Magi là một chương trình máy khách (client)  sự phát triển này gần đây được thiết kế để nâng cao tính đa dạng và khả năng phục hồi của hệ sinh thái OP Stack.

 

Được phát triển trong Rust, Magi được hoạt động như một client đồng thuận, thường được gọi là rollup client và bổ sung cho các client thực thi như op-geth để đồng bộ hóa các giao dịch trên mạng. Trong khi OP Labs duy trì triển khai tham chiếu được gọi là op-node, Magi thực hiện chức năng tương đương, cho dù  có thêm lợi ích là một giải pháp mới.

Điều đáng phải chú ý cho thấy Magi chưa phải là client sẵn sàng sản xuất và không nên được coi là như vậy. Vì vậy ,nó đã chứng minh rằng khả năng tương thích với cả Optimism và testnet Base, khiến nó phù hợp cho các mục đích thử nghiệm.

Quay lại hiện tại

Trong  thời điểm viết bài, Optimism vẫn luôn gặp khó khăn do một số thách thức đáng kể. Xét về hoạt động hàng ngày này trên giao thức, Optimism không thể nào cạnh tranh được với các mạng như Arbitrum và  Polygon.

Số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày trên mạng Optimism giảm từ 82.000 xuống 42.000 trong vài tuần qua.

Với những phát triển mới này optimism liệu có thể cạnh tranh trong cuộc đua layer 2 này không.

Nguồn: Artemis

Giải pháp này cũng không thể cạnh tranh được với những giải pháp khác về việc tiết kiệm ETH cho người dùng. Theo dữ liệu của Dune Analytics, Arbitrum vượt trội so với Optimism về mặt này.

Với những phát triển mới này optimism liệu có thể cạnh tranh trong cuộc đua layer 2 này không.

Nguồn: Dune Analytics

Holder OP có nên lạc quan?

Token gốc OP của Optimism phải chịu đối mặt với những hậu quả của các thông tin nói trên.  Vận tốc của token OP giảm sâu trong vài tuần vừa qua. Điều này chứng minh tần suất giao dịch của OP đã giảm.

Cùng lúc đó,  mạng của OP bắt đầu giảm tốc độ tăng trưởng. Điều này tiếp tục chứng minh  cho thấy số lượng địa chỉ mới chuyển OP lần đầu tiên giảm.

Tỷ lệ MVRV vẫn dương trong khi giá OP giảm. Điều này chứng minh vẫn còn nhiều những địa chỉ có lời có thể bán các tài sản nắm giữ của họ và kiếm lợi nhuận trong tương lai.

Với những phát triển mới này optimism liệu có thể cạnh tranh trong cuộc đua layer 2 này không.

Nguồn: Santiment