Wombex (WMX) là gì? Tất cả về tiền điện tử WMX

0
942

( WMX)Wombex là gì? Tìm hiểu về đặc điểm nổi bật của Wombex và cơ chế hoạt động cùng thông tin chi tiết về tokenomics của WMX Token!

Wombex (WMX) là gì?

Wombex được biết đến là 1 token dựa trên nền tảng Boosting Yield, được dựng lên bởi Wombat Exchange và hoạt động chính trên Arbitrum và BNB chain. Dự án được ra đời với mục tiêu là hỗ trợ người chơi cung cấp thanh khoản gia tăng lợi nhuận bằng phương pháp hold veWOM, vừa tăng năng suất và phát triển Wombat bằng việc kết hợp giữa WOM và hold veWOM.

Wombex (WMX) là gì? Tất cả về tiền điện tử WMX

Trang chủ của dự án Wombex Finance

Doanh thu và sản phẩm của Wombex Finance

Sản phẩm của Wombex Finance

Wombex Finance đang sở hữu nhữngtính năng/ sản phẩm bao gồm:

 1. Stake & Claim
 2. Lock WMX
 3. Bribes Market
 4. Bootstrap
Wombex (WMX) là gì? Tất cả về tiền điện tử WMX

Các sản phẩm của Wombex

 1. Claim & Stake

Giống với giao thức Wombex , conex cũng hỗ trợ thành viên staking bằng phương pháp staking Wombat LP tokens và nhận về được những giải thưởng trong nền tảng. Số lượng stake duy trì càng lâu thì lợi nhuận thu về càng cao hơn. Tính năng stake trong Wombex sẽ được thành chia làm 2 phần như sau:

 • Convert WOM chuyển thàn wmxWOM: khi WOM được stake trong Wombex, nó sẽ được chuyển đổi sang wmxWOM trên Wombat Exchange. Số lượng wmxWOM tương đương được tự động stake và người dùng sẽ được lấy về Wombex LP token (WOM) và các token thưởng khác (WMX).

Wombex (WMX) là gì? Tất cả về tiền điện tử WMX

Diện mạo về convert WOM sang wmxWOM trên Wombex

 • Stake WOMBAT LP token: người dùng có thể cung cấp thanh khoản bằng BNB hoặc stablecoin (ví như CUSD của Coin98). Việc stake Wombax LP sẽ  giúp  người chơi  nhận về WOM (đã được trừ phí giao thức Wombex) và token thưởng bổ sung (nếu có).

Wombex (WMX) là gì? Tất cả về tiền điện tử WMX

Tính năng giao diện Stake WOMBAT LP token trên Wombex.

Mỗi phần thưởng từ hoạt động stake, mọi người có thể vào mục Claim để lấy về.  Bên cạnh đấy, Wombex có tính năng stake wmxWOM và claim tất cả cùng một lúc, các thao tác này sẽ cho phép convert WOM sang wmxWOM và đồng thời stake chúng.

Wombex (WMX) là gì? Tất cả về tiền điện tử WMX

Tính năng stake & claim all trên Wombex

Tổng lượng staking dựa trên Total Value Lock (TVL) của Wombex ngày (09/04/2023) đã đạt được hơn 53 triệu USD.  Trong đấy, có 24.31 triệu USD ( trên arbitrum) và 29.1 triệu USD (trên BNB Chain)

Wombex (WMX) là gì? Tất cả về tiền điện tử WMX

Total Value Locked trên Wombex (cả 2 chain: BNB Chain và Arbitrum). Nguồn: DefiLlama

 1. Lock WMX

Ngoài việc hỗ trợ người dùng kiếm tiền thưởng từ việc staking mà trong vòng 16 tuần dự án còn cho phép lock WMX cố định, bằng cách này người dùng hold WMX sẽ nhận được các lợi ích sau:

 • Thông qua việc staking WMX sẽ nhận được một phần phí giao thức.
 • Holder veWOM được cung cấp  quyền quản trị Wombat (Meta-governance) hoặc bán quyền đó trên thị trường thứ cấp (còn gọi là bribes).
 • Hệ thống quản trị giao thức Wombex bao gồm có kho bạc (treasury) và các vấn đề khác có liên quan khác. 

Wombex (WMX) là gì? Tất cả về tiền điện tử WMX

 Diện mạo tính năng Lock WMX

Wombex đứng đầu WOM Wars với tổng 16,423,127 veWOM bị khóa (gần với 36.5%) quyền kiểm soát việc biểu quyết. Dự án đã chạm mốc hơn 3,000 unique user với thanh khoản trung bình được gửi bởi một người: 8,391 USD (theo Dune Analytics).

Wombex (WMX) là gì? Tất cả về tiền điện tử WMX

Danh sách hạng nhất holders trong WOM Wars của Wombat. Nguồn: DeFi Wars

 1. Bribes Market

Giao thức Wombex tích luỹ Bribes Market và veWOM cho phép người sở hữu token vlWMX bỏ phiếu cho việc phát hành WOM trong Wombat.Mục này sẽ có hai vai trò tham gia.

 • Người cần mua quyền biểu quyết (briber): là một dự án hoặc cá nhân  tham gia mà không mua hay sở hữu quyền biểu quyết veWOM, mục đích với mong muốn dành được phần thưởng WOM.
 • Người có quyền biểu quyết: là nhóm người nắm giữ veWOM và để lấy ít tài sản giá trị khác thì họ sẵn sàng đổi quyền biểu quyết (ví dụ như token, stablecoin,..).

Wombex (WMX) là gì? Tất cả về tiền điện tử WMX

Giao diện tính năng bribes trên Wombex

 1. Bootstrap event

Đây là sự kiện Bootstrap WOM Wars, để có thể tham gia người dùng cần stake vmxWOM vào sự kiện, sau đấy chọn convert và stake chúng (stake sẽ được tự động) trong bootstrap contract.  

Wombex (WMX) là gì? Tất cả về tiền điện tử WMX

Giao diện của Bootstrap trên Wombex

Doanh thu của Wombex Finance

Người dùng tham gia staking tài sản vào Wombex, từ đấy họ nhận về yield và nhiều phần thưởng từ các hoạt động DeFi khác. Doanh thu của dự án này được tổng hợp dựa  theo số liệu của Wombex user, theo dữ liệu từ dự án tính đến ngày 06/04/2023 doanh thu đạt 16,500 USD.

 

Điểm đặc biệt của Wombex Finance

Dự án  giúp người dùng tăng thêm thu nhập nhanh và nhiều hơn bằng cách cung cấp một sản phẩm từ stake BNB trong LP pool hoặc stablecoin. Vì Wombex phần lớn sở hữu veWOM trên Arbitrum nên có rất nhiều WOM được khai thác bởi các LP của Wombex (theo mô hình Wombat Boost), chưa kể là bribes của Wombex còn cho phép người tham gia chỉ cần chuyển WMX và lock trong Arbitrum sẽ tìm được phần APR (Annual Percentage Rate). 

Token WMX là gì? 

WMX Token Key Metric 

 • ​​Token Name (tên): Wombex
 • Ticker (mã): WMX
 • Blockchain: BNB Chain, Arbitrum
 • BNB Token Contract: 0xa75d9ca2a0a1d547409d82e1b06618ec284a2ced
 • Arbitrum Token Contract: 0x5190f06eacefa2c552dc6bd5e763b81c73293293
 • Token Type: Governance
 • Total Supply: 100,000,000 WMX
 • Circulating Supply: 24,742,271 WMX

WMX Token Use Cases

WMX là native token của nền tảng có thể được convert thành veWMX, token được sử dụng trong các trường hợp:

 • Làm phí giao thức thông qua việc staking.
 • WMX hỗ trợ trên cả 2 chain BNB Chain và Arbitrum, ở mỗi chain token có thể được đổi sang chain khác để stake và lock sẽ nhận về APR từ nền tảng.
 • Quản trị (vote, đề xuất,…) trong giao thức Wombex.

WMX Token Allocation

Phân bổ WMX theo tỉ lệ như sau:

 • Wombat Wars Reward Incentives: 50% – 50,000,000 WMX
 • Team: 13.5% – 13,500,000 WMX
 • Liquidity Mining Rewards: 10% – 10,000,000 WMX
 • Private Sale: 10% – 10,000,000 WMX
 • PancakeSwap IFO: 4% – 4,000,000 WMX
 • Liquidity Provision, Market Making, and Marketing: 3.5% – 3,500,000 WMX
 • Wombat Whitelisting and WOM Treasury: 3% – 3,000,000 WMX
 • Community Treasury: 2% – 2,000,000 WMX
 • WOM Wars Bootstrap Event: 2% – 2,000,000 WMX
 • Syrup Pool: 1% – 1,000,000 WMX
 • Airdrop: 1% – 1,000,000 WMX

WMX Release Schedule

Wombex sẽ dự kiến phân phối token WMX theo lịch trình như sau:

 • Wombat Wars Reward Incentives (phần thưởng khuyến khích trong Wombat Wars): mở khóa ban đầu 0%, lượng emission (khí thải) sẽ được tính toán dựa trên tỷ lệ thu được từ WOM do Wombex LP khai thác được.
 • Team: mở khóa ban đầu 0%, linear vesting trong vòng hơn 2 năm.
 • Liquidity Mining Rewards: mở khóa ban đầu 0%, linear vesting trong vòng hơn 4 năm.
 • Private Sale: mở khóa ban đầu 0%, linear vesting trong vòng hơn 2 năm.
 • PancakeSwap IFO: mở khóa ban đầu 20%, linear vesting trong vòng hơn 90 ngày.
 • Liquidity Provision, Market Making, and Marketing: mở khóa ban đầu 33%, linear vesting theo tháng trong vòng 1 năm hơn.
 • Wombat Whitelisting and WOM Treasury: mở khóa ban đầu 0%, sau đó sẽ được phân bổ 4 tháng/lần trong vòng 2 năm.
 • Community Treasury: mở khóa ban đầu 2.5%, sau đó là phân bổ tuyến tính theo từng block trong vòng hơn 2 năm.
 • WOM Wars Bootstrap Event: trong 2 tuần đầu tiền  được phân phối và mowrkhoas ban đầu 0% cho các lp đã lock WOM vào Wombex. trong 16 tuần người dùng có tùy chọn lock token hoặc claim vào ví với mức phạt là 30%.
 • Syrup Pool: linear vesting trong vòng hơn 60 ngày, mở khóa ban đầu 20%.
 • Airdrop: mở khóa ban đầu 0% và được phân phối cho các cộng đồng DeFi. 

WMX Token Sale 

Wombex tổ chức 2 vòng bán token cho cộng đồng, cụ thể như dưới đây:

 • IDO trên PancakeSwap: giá 0.3 USD – tổng token cho đợt bán là 4,000,000 WMX
 • Strategic sale: giá 0.2 USD – tổng token cho đợt bán là 10,000,000 WMX

 

Wombex (WMX) là gì? Tất cả về tiền điện tử WMX

Mua WMX Token ở đâu

Người dùng có thể mua token WMX thông qua các sàn 

 • Sàn giao dịch tập trung (CEX): LBANK
 • Sàn phi tập trung (DEX) như PancakeSwap V2, Camelot… 

Ví lưu trữ WMX Token uy tín

Tại bất kỳ ví nào có hỗ trợ mạng BNB Chain và Arbitrum thì người dùng có thể lưu trữ WMX token. Có một số ví uy tín phải kể tới như: Metamask, coin 98 super app, …

Roadmap & cập nhật 

Kế hoạch thực hiện của Wombex sẽ  có quy trình như sau:

 1. Trong quý 1/2023 đã phát triển và ra mắt tính năng Bribes Market.
 2. Dự tính tích hợp Crosschain trên Wombex để hỗ trợ  và phát triển các tính năng trên nhiều chain.
 3. Wombex dự tính sẽ phát triển thêm các pools mới như BUSD / FRAX/TUSD và có nhiều ưu đãi sẽ cho ra mắt, phần thưởng trong các pools (dành cho cộng đồng trên BNB Chain).

Đội ngũ dự án 

Wombex Finance được phát triển bởi đội ngũ Wombat và là một dự án nằm trong hệ sinh thái của Wombat.Tại đây các bạn có thể tham khảo thêm về Wombat Exchange

Đối tác & nhà đầu tư

Các vòng gọi vốn và nhà đầu tư
 • Wombex không công bố các vòng gọi vốn và thông tin nhà đầu tư.
Đối tác
 • Các bên hợp tác của Wombex cũng chính là bước đầu phát triển ra nó là Wombat. 

Dự án tương đương

Một số dự án tương tự cùng lĩnh vực với Wombex bao gồm có:Aura finance( hoạt động trên blancer) Convex Finance (hoạt động trên Curve).