SnapShot trong crypto là gì? Chi tiết về nền tảng Community Voting Web3

0
841
Snapshot chính là một nền tảng bỏ phiếu phi tập trung, không mất phí cho các giao thức DeFi & DAO. Vậy sự đặc biệt của Snapshot là gì? Và dự án có tiềm năng hay là không? Sau đây hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây nhá!
Xem thêm:

Snapshot là gì?

Snapshot chính là một nền tảng voting  và đồng thời cho phép những tổ chức tự trị phi tập trung (DAOs), giao thức DeFi, cộng đồng NFT đã bỏ phiếu không mất phí và vô cùng dễ dàng. Có thể thông qua những cuộc bỏ phiếu này để các tổ chức thăm dò và biết được những nhận xét, ý kiến của người dùng. Ngoài ra Snapshot còn được hiểu theo một cách dễ hơn đó là một off-chain multi-governance không cần phải phí gas.

Đồng thời ứng dụng còn cho phép tổ chức/người dùng tạo ra những không gian (spaces),  tham gia hoặc đề xuất vào hoạt động quản trị của một tổ chức. Tất cả những chiến lược bỏ phiếu linh hoạt cũng có thể được điều chỉnh hoặc là mã nguồn mở giúp Snapshot trở thành một sản phẩm chất lượng được rất nhiều chọn sử dụng.

Trên website của Snapshot trong thời điểm hiện tại hiển thị hơn 14,000 spaces (không gian) đại diện cho rất nhiều tổ chức, DAO, giao thức tất cả lĩnh vực. Có thể kể tới những giao thức DeFi hàng đầu gồm có Sushi, Uniswap, Aave, Pancake…

SnapShot trong crypto là gì? Chi tiết về nền tảng Community Voting Web3

Trang chủ của dự án Snapshot. Ảnh: https://snapshot.org/#/

Sản phẩm và doanh thu của Snapshot

Sản phẩm của Snapshot

Những tính năng/sản phẩm của Snapshot là:

Thứ nhất là Spaces

Thứ 2: Proposal (Đề xuất)

Thứ 3: Voting (Bỏ phiếu)

Thứ 4: Chiến lược bỏ phiếu

Và cuối cùng là Plugins

1. Spaces

Snapshot Spaces chính là một không gian trong hệ thống, và đóng một vai trò đấy là làm tài khoản ở trên Snapshot của dự án/tổ chức đấy. Spaces trợ giúp người sử dụng liên kết bằng ví non-custodial gồm có WalletConnect, Metamask…

 • Tổ chức/người dùng bắt buộc cần phải có đầy đủ tên miền ENS để đăng ký thì mới có thể tạo ra các spaces được.
 • Cần phải nhập tên cho DAO thì mới hoàn thành hồ sơ spaces và điền vào đầy đủ những thông tin thích hợp: hình đại diện, miêu tả chi tiết lĩnh vực mà DAO của bạn hiện hoạt động…
 • Spaces là một nơi cho phép tổ chức/người dùng đề xuất, bỏ phiếu những thông tin có liên quan, quản lý toàn bộ những thành viên và tùy chỉnh cài đặt.

SnapShot trong crypto là gì? Chi tiết về nền tảng Community Voting Web3

Các Spaces (không gian) trên Snapshot
 • Người dùng có thể tìm kiếm tên và phân loại dự án/tổ chức theo những category hoặc là chain tương ứng (Polygon Mainnet, Ethereum Mainnet,…) ở tại mục Explore trong Spaces.
 • Tới khi đã truy cập được vào bên trong dự án đúng như mình mong muốn, người dùng cũng có thể đọc và tìm hiểu chi tiết thông tin liên quan về dự án, bỏ phiếu theo đúng chủ đề, số lượng % sử dụng bỏ phiếu…

SnapShot trong crypto là gì? Chi tiết về nền tảng Community Voting Web3

Giao diện của một không gian trên Snapshot 

2. Proposal (Đề xuất)

Proposal ở trong Snapshot là một tính năng đề xuất của hệ thống, thể hiện tất cả những đề xuất có liên quan tới một tổ chức cụ thể nào đấy và tính năng này còn cho phép người dùng tham gia bỏ phiếu nếu có đủ điều kiện.

SnapShot trong crypto là gì? Chi tiết về nền tảng Community Voting Web3

Bước để tạo đề xuất trong Snapshot
 • Đồng thời tính năng này còn cho phép người sử dụng tạo đề xuất ở tại bất cứ một không gian dự án nào mà được phép tuy nhiên thì sẽ giới hạn, nguyên nhân là do có một vài không gian sẽ đề nghị người dùng nếu muốn được tham gia thì phải đạt đầy đủ điều kiện. Thí dụ như là cần thuộc tất cả thành viên trong đội ngũ hoặc nắm đủ được số lượng token của dự án thì mới đủ điều kiện để có thể tạo đề xuất.
 • Tổ chức/người dùng cũng có thể điều chỉnh cách thức hệ thống bỏ phiếu. Quyền biểu quyết cho mỗi một người sử dụng được tính dựa vào những chiến lược biểu quyết đã được chọn lựa ở trong phần spaces setting (cài đặt).

SnapShot trong crypto là gì? Chi tiết về nền tảng Community Voting Web3

Số lượng các đề xuất trên mỗi hệ thống bỏ phiếu. Ảnh: Dune Analytics

Gồm có tổng cộng 6 loại hệ thống bỏ phiếu trên ứng dụng là:

 • Thứ nhất là Single choice voting: lựa chọn duy nhất.
 • Thứ 2 là Weighted voting: bỏ phiếu bầu cho nhiều lựa chọn.
 • Thứ 3 là Approval voting: biểu quyết tán thành.
 •  Thứ 4 là Quadratic voting: chia ra nhiều phiếu bầu cho những tùy chọn không giống nhau bằng công thức là bỏ phiếu bậc hai (Quadratic voting).
 • Thứ 5 là Ranked choice voting: bỏ phiếu bằng phương pháp xếp hạng những chọn lựa theo các thứ tự ưu tiên.
 • Và cuối cùng đó chính là Basic vote đã bỏ phiếu trắng.
SnapShot trong crypto là gì? Chi tiết về nền tảng Community Voting Web3
Hệ thống bỏ phiếu cho đề xuất trên ứng dụng. Ảnh: Dune Analytics

3. Voting (Bỏ phiếu)

Snapshot voting là một tính năng cho phép người sử dụng đầy đủ điều kiện được quyền bỏ phiếu cho đề xuất được nêu ra.

Người dùng cần phải nắm giữ lượng token tối thiểu (thuộc/liên quan tới dự án) thì mới có thể tham gia bỏ phiếu, chọn lựa vào ý kiến mà chính bản thân mình muốn và ấn vào nút Vote để có thể bỏ phiếu.

SnapShot trong crypto là gì? Chi tiết về nền tảng Community Voting Web3

Số lượng phiếu bầu trên mỗi hệ thống bỏ phiếu. Ảnh: Dune Analytics

Bên cạnh đó nếu truy cập vào mục Delegate Snapshot thì người dùng có thể uỷ quyền biểu quyết cho một địa chỉ ví khác, nhập địa chỉ không gian muốn bỏ phiếu và địa chỉ ví được ủy quyền (nếu như không nhập một cách đầy đủ và chi tiết thì lệnh uỷ quyền sẽ cho phép mọi những không gian). Bước tiếp theo đó là nhấn Confirm để xác nhận xem được chưa.

SnapShot trong crypto là gì? Chi tiết về nền tảng Community Voting Web3

Ủy quyền bỏ phiếu

4. Chiến lược bỏ phiếu

Chiến lược bỏ phiếu trong Snapshot chính là một hàm lệnh Javascript  được tổng hợp những điều kiện và được sử dụng thuật toán để tính toán những quyền biểu quyết của người sử dụng. Các thuật toán này cho phép Snapshot tính toán ra nhanh những kết quả bỏ phiếu lần cuối cùng cho một đề xuất nhất định nào đấy.

 • Có thể lựa chọn từ 1 cho tới 8 chiến lược bỏ phiếu cho mỗi một space. Chiến lược mặc định chính là erc20-balance-of, nó sẽ tự động tính toán ra số dư (token dưới dạng ERC20) cho mỗi một người sử dụng.
 • Bên cạnh đó thì người dùng còn có thể dùng tất cả những hàm Javascript này để tạo ra chiến lược xác nhận gồm: xác nhận xem là người dùng có quyền tạo ra đề xuất hay là không, quyền bỏ phiếu đề xuất…

SnapShot trong crypto là gì? Chi tiết về nền tảng Community Voting Web3

Các chiến lược bỏ phiếu có trên Snapshot

5. Plugins

Snapshot plugins chính là những tiện ích mở to sử dụng những dòng code để có thể tích hợp thêm các tính năng cần thiết cho space để tăng thêm nhiều tính trải nghiệm:

 • Poap Module là một tính năng cho phép tất cả những space phát thưởng cho những ai mà bỏ phiếu bằng huy hiệu POAP (Proof Of Attendance Protocol NFT – bằng chứng xác nhận tham dự).
 • Tính năng Gnosis SafeSnap được tích hợp vào bên trong Snapshot và cho phép thực thi những đề xuất quản trị tiền ảo.
 • Tính năng Comment Box đã cho phép những ai mà bỏ phiếu thì có thể nhanh tay viết bình luận về đề xuất.
 • Quorum
 • HAL: tính năng đã cho phép gửi thông báo tới tất cả những thành viên của bên không gian về những đề xuất mới hay là đã kết thúc.
 • Galxe: Tính năng đã cho phép những người sử dụng có thể rất dễ tạo ra chiến dịch và tích hợp nó lại vào bên trong Snapshot, trợ giúp những space thưởng OATs (On-Chain Achievement Tokens) cho tất cả những ai mà đã bình chọn.
 • Tính năng Gnosis Impact nhằm giúp cho dự đoán và phân tích về mức giá trên thị trường
 • Progress: Tính năng cho phép space thông báo tới tất cả những thành viên liên quan về tiến trình của một đề xuất sau lúc quá trình được bỏ phiếu hoàn thành hoặc là một đề xuất hiện đang được triển khai.

SnapShot trong crypto là gì? Chi tiết về nền tảng Community Voting Web3

Các tính năng có trong Plugins

Doanh thu của Snapshot

Snapshot đã không đề cập một chút nào tới doanh thu của dự án.

Điểm nổi bật của Snapshot

 • Khi mà những cộng đồng và dự án hiên đang phát triển thì đồng thời những ý kiến và đóng góp của người dùng chính là yếu tố vô cùng quan trọng để có thể đóng góp cho mỗi một tổ  chức/dự án. Snapshot đã dẫn đầu bằng phương pháp làm ra một khoảng không gian nhằm để cho những dự án có thể khảo sát những ý kiến tới từ bên phía người dùng, đã cho phép họ bỏ phiếu và thảo luận một cách thuận tiện, tự nhiên nhất có thể.
 • Snapshot đã tiện ích hơn rất nhiều ở việcrằng là cho phép người nắm giữ token có liên quan tới dự án gia nhập bỏ phiếu bằng một cách hoàn toàn không mất chi phí mục đích nhằm hối thúc tất cả mọi người tham gia vào quản trị cộng đồng, từ đấy trở đi những  dự án cũng đã trở nên vô cùng dễ dàng mở rộng và phát triển.

Token Snapshot là gì? 

Snapshot trong thời điểm hiện tại vẫn chưa thông báo về việc ra mắt token. Ngay sau khi có thông tin mới thì Coin98 sẽ cập nhật ngay lập tức.

Roadmap & cập nhật 

Snapshot đã không nhắc tới lộ trình phát triển một cách cụ thể và chi tiết. Nhưng cũng có thể nhìn thấy rõ được rằng là chỉ trong vòng có 3 tháng đầu tiên của năm 2023, thứ hạng toàn thế giới của Snapshot đã tăng mạnh từ 50,560 lên tới 44,427 và số lượng người sử dụng truy cập cũng tăng từ 1.1 triệu lên tới 1.3 triệu.

SnapShot trong crypto là gì? Chi tiết về nền tảng Community Voting Web3

Xếp hạng toàn cầu và traffic theo tháng của Snapshot. Ảnh: Snapshot Ranking

Đội ngũ dự án 

Đội ngũ dự án ở thời điểm hiện tại chỉ sử dụng NFT ẩn danh và không cung cấp đầy đủ tất cả những thông tin cá nhân.

 • Founder: Less.
 • Developer Team: Gregoire Jeune (COO), Chaitanya Surneddi, Pscott…

SnapShot trong crypto là gì? Chi tiết về nền tảng Community Voting Web3

Snapshot team.

Nhà đầu tư & đối tác 

Nhà đầu tư và các vòng gọi vốn

Có một lần Snapshot gây quỹ ở trong vòng hạt giống, dưới đây chính là thông tin chi tiết:

 • Ngày 19 tháng 11 năm 2021 chính là ngày gọi vốn
 • 4 triệu USD là số vốn gọi được
 • Không có: định giá
 • Những quỹ tham gia: StarkWare, MetaCartel Ventures, Gnosis, Scalar Capital, Coinbase Venture, 1ks.

Đối tác

Đối tác của bên Snapshot cũng chính là những nhà đầu tư của dự án bao gồm: Coinbase, 1kx, 4Everland, Chinwag, Metis, Gnosis…

Dự án tương tự

Có một vài dự án tương đương cùng chung lĩnh vực với Snapshot gồm có: Tally, Boardroom, Aragon, DXDao…

Các kênh thông tin dự án