TVL Defi đã trượt dưới 50 tỷ $ sau khi mà đạt mức cao năm 2023

0
982

Trong bảy ngày qua và hôm nay thị trường tài sản tiền ảo đã trải qua nhiều biến động, tổng giá trị bị khóa (TVL) trong Defi đã sụt giảm xuống dưới 50 tỷ $.

Tính tới thời điểm hiện tại, Lido chính là giao thức thống trị về mảng này, với 11,64 tỷ đô la và chiếm 23,85% TVL. Trong tuần này mặc dù đã giảm 8,25%, nhưng mà số liệu thống kê ở trong 30 ngày đã cho thấy rằng là TVL của Lido đã nâng 9,92%.

TVL Defi đã trượt dưới 50 tỷ $ sau khi mà đạt mức cao năm 2023

Nguồn: Defillama

Chỉ có duy nhất 2 trong số 20 giao thức Defi chứng kiến TVL đã tăng lên ở trong tuần này đấy chính là Venus và Juststables. Trong khi đấy thì, về bên phía giảm, Aura đã ghi nhận khoản đã bị lỗ TVL  nhiều nhất đó là là 18,29% và  trong bảy ngày qua Aave mất 14,09%. Ở trong số 48,78 tỷ $ đã bị khóa ở trong Defi, hơn 58% giá trị đấy ở trên Ethereum, với 28,68 tỷ $ trải rộng ở trên 752 giao thức defi dựa trên ETH. Theo sau Ethereum đó chính là Tron (5,29 tỷ USD) , Polygon (1,05 tỷ USD), Arbitrum (2,18 tỷ USD) và cuối cùng đó là Binance Smart Chain (4,67 tỷ USD).

Vào cuối tuần qua mặc dù tổng giá trị trong Defi đã giảm, trong 1 ngày qua nền kinh tế token hợp đồng thông minh đã tăng 2% và đã đạt 369 tỷ đô la. Tuy vậy, 9 trong số 10 token hợp đồng thông minh đứng đầu đã ghi nhận mức thiệt hại trên khung hàng tuần. Bên cạnh đấy, trong tuần qua Tron đã tăng 1,1%.

Những giao thức Defi đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng khá là nhiều ở trong bảy ngày vừa qua  gồm có Dove Swap, Spoon Exchange, Shade Protocol, Flux Protocol và Toreus. Ở trong tuần có những dự án thua lỗ lớn nhất đấy chính là Bodh Finance, Sohei, Atlas Aggregator,  Arbiten và Multialt.